การผลักดันเศรษฐกิจใหม่ของไทย

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุวิทย์มาศนุษากล่าวว่าอำเภอนี้จะเป็นตัวเปลี่ยนเกมในการผลักดันเศรษฐกิจใหม่ของไทยและสนับสนุนแพลตฟอร์มระดับโลก การร่วมมือกันระหว่างภาคเอกชนและศูนย์ Startup Thailand Center สามารถสร้างนวัตกรรมตามพื้นที่ในประเทศได้ อำเภอนี้คาดว่าจะอำนวยความสะดวกในการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาวและการผลิต

นายธนสมชัยเดชประธาน บริษัท ทรูดิจิตอลพาร์คกล่าวว่าย่านนี้เป็นส่วนหนึ่งของ True Digital Park ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อสร้างระบบนิเวศเริ่มต้นในประเทศ การร่วมมือกันนี้ยังตั้งศูนย์เริ่มต้นขึ้นด้วยพื้นที่ 200 ตร.ม. เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เริ่มต้นไทยและต่างชาติ เขากล่าวว่าเอเจนซี่คาดว่ากรุงเทพฯ CyberTech District จะดึงดูดผู้เริ่มต้นจากประเทศต่างๆเช่นสิงคโปร์ญี่ปุ่นและจีน หน่วยงานคาดว่าไทยจะมี 1,000 บริษัท ที่เพิ่งเริ่มต้นและมีการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญและผู้เชี่ยวชาญกว่า 5,000 คนในปี 2564