การฟื้นตัวและคุณภาพชีวิตโดยรวม

บุคคลที่มี SCI เรื้อรังมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นสำหรับความบกพร่องทางสติปัญญาซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อการฟื้นตัวและคุณภาพชีวิตโดยรวม การบาดเจ็บของสมองร่วมกันล้มเหลวในการบัญชีสำหรับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นสำหรับการขาดดุลทางปัญญา มีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้เกิดอุบัติการณ์สูงมากถึง 60 เปอร์เซ็นต์แสดงถึงระดับความบกพร่องทางสติปัญญา

การพัฒนาวิธีการที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับความรู้ที่แม่นยำของประเภทของการขาดดุล ในการสำรวจคำถามนี้ทีมได้ทำการทดสอบระบบประสาทวิทยาแบตเตอรี่ถึง 3 กลุ่ม: 60 คนที่มีอาการบาดเจ็บที่ไขสันหลัง การควบคุมที่จับคู่อายุ 30 คนและการควบคุมสุขภาพที่ดีกว่า 20 รายการ ไม่มีการทดสอบใด ๆ ที่ต้องการความสามารถของมอเตอร์ สิ่งเหล่านี้รวมถึง WAIS-III Digan Span และลำดับหมายเลขตัวอักษร; การทดสอบสัญลักษณ์สัญลักษณ์ดิจิตัล (SDMT) – เวอร์ชันในช่องปาก; แบบทดสอบการเรียนรู้ด้วยวาจาแคลิฟอร์เนีย – II; การทดสอบการได้ยินต่อเนื่อง; Wechsler ย่อขนาดของหน่วยสืบราชการลับ (WASI); ระบบฟังก์ชั่นผู้บริหาร Delis-Kaplan; และการทดสอบย่อยด้วยวาจาด้วยความคล่องแคล่ว