การสะสมของวัสดุไขมันภายในเส้นเลือด

ชาเขียวสามารถถือกุญแจสำคัญในการป้องกันการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและจังหวะที่เกิดจากหลอดเลือดตามการวิจัยที่ได้รับทุนจากมูลนิธิหัวใจอังกฤษและตีพิมพ์ในวารสารชีววิทยาเคมี นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแลงคาสเตอร์และมหาวิทยาลัยลีดส์ได้ค้นพบว่าสารที่พบในชาเขียว, ขณะนี้มีการศึกษาความสามารถในการลดโล่ในสมอง

ในการเกิดโรคอัลไซเมยังแบ่งขึ้นและสลายเนื้อเยื่อโปรตีนที่อาจเป็นอันตรายที่พบในเส้นเลือด หลอดเลือดแข็งตัวคือการสะสมของวัสดุไขมันภายในเส้นเลือดแดงของเราซึ่งสามารถลดการไหลเวียนของเลือดไปยังหัวใจและสมองได้ ในขั้นตอนขั้นสูงของเงื่อนไขโปรตีน