ความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากผู้ซื้อ

นอกจากนี้ผู้ผลิต EV มีการผลิตธุดงค์ท่ามกลางความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากผู้ซื้อ นอกจากนี้สถาบันการศึกษาได้เปิดตัวโครงการพัฒนาแบตเตอรี่ EV มอเตอร์และโครงสร้างรถน้ำหนักเบา เธอเชื่อว่าราคา EVs อาจลดลงในอนาคตเนื่องจากรัฐบาลจะสนับสนุนการใช้งานด้วยแรงจูงใจ นายกุนโตะหิรัญผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาของการไฟฟ้านครหลวงกล่าวว่าหน่วยงานด้านพลังงาน

จะให้กระแสไฟฟ้าเพียงพอที่จะรองรับจำนวนที่กำหนดไว้ กฟน. ได้เปิดตัวแอพพลิเคชั่นออนไลน์เกี่ยวกับตำแหน่งสถานีชาร์จ EV เพื่อความสะดวกในการขับขี่ ที่ใช้ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้การเติบโตของโครงสร้างพื้นฐานของสถานีชาร์จมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง “สถานีอื่น ๆ จะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในการใช้ EVs และจนถึงขณะนี้มี 500 สถานีชาร์จในประเทศ