ป้อมยามสาธารณรัฐประชาธิปไตยเยอรมัน

ระหว่างปีพ. ศ. 2492 และ 2533 มีผู้คนมากกว่า 20 ล้านคนผ่านสถานีรถไฟแห่งนี้ซึ่งตั้งอยู่ครึ่งทางระหว่างเบอร์ลินและมิวนิค ที่นี่เจ้าหน้าที่เยอรมันตะวันออกจะตรวจสอบหนังสือเดินทางและตัดสินว่าใครสามารถข้ามได้และหลายต่อหลายครั้งที่จะถูกจับกุมทุกวันนี้สถานีทำงานยังคงเป็นสองเท่าของพิพิธภัณฑ์ซึ่งเปิดเมื่อแปดปีที่แล้ว หากผู้เข้าชมโทรล่วงหน้า สามารถเข้าสู่ห้องจัดแสดงนิทรรศการ

ที่มีเอกสารและคลิปเสียงเพื่อตรวจสอบความพยายามทั้งที่ประสบความสำเร็จและล้มเหลวในการข้ามพรมแดนเยอรมันตะวันตก ในบริเวณใกล้เคียงมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ เช่นป้อมยามสาธารณรัฐประชาธิปไตยเยอรมันเสนอตัวอย่างอื่น ๆ ว่าเยอรมนีตะวันออกใช้การควบคุมอย่างไร Probstzella ครั้งหนึ่งเคยเป็นชายแดนทางรถไฟข้ามระหว่างเยอรมนีตะวันตกและตะวันออก