โมเลกุลที่ใช้ในการรักษามะเร็ง

โมเลกุลที่ใช้ในการรักษามะเร็งชนิดต่างๆนั้นมีเป้าหมาย แต่การรักษาแบบ EGFR นั้นประสบความสำเร็จเพียงเล็กน้อยกับเนื้องอกในสมองในทำนองเดียวกันที่นำไปสู่จุดตรวจภูมิคุ้มกันเช่น CTLA-4 และ PD-L1 มีผลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือสำหรับมะเร็งหลายชนิด แต่ยังไม่ได้ต่อต้าน glioblastoma การศึกษาบางอย่างได้แนะนำความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดใช้งานและการแสดงออก

ของ PD-L1 ที่เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นการเพิ่มความเป็นไปได้ที่เป้าหมายทั้งสองจะสามารถเพิ่มผลต้าน เพื่อที่จะส่งมอบ siRNAs ที่มีเป้าหมายทั้ง EGFR และ PD-L1 ไปยังเนื้องอกในสมองนักวิจัยได้พัฒนาอนุภาคนาโนไขมันในเลือดที่เป็นของแข็งซึ่งถูกชี้นำโดยเปปไทด์ที่มีการกำหนดเป้าหมายเนื้องอกที่เรียกว่า iRGD ซึ่งจับกับโมเลกุลที่อยู่บนหลอดเลือด ทั้งเลือดสมองและอุปสรรคเลือดเนื้องอก